Procés d’una sèrie de Dibuixos animats

Preproducció: Idear, crear, guionitzar i dissenyar els elements de les històries perquè l’estudi d’Animació pugui realitzar els milers de dibuixos corresponents.

Producció: Dibuixar els plànols de cada capítol amb els seus personatges, objectes i efectes sobre els fons de les escenes. Creació del ‘Story board’ i de les cartes de rodatge.

Postproducció: Escanejar, pintar, compondre, programar i integrar els elements de cada pla per editar, sonoritzar i preparar cada capítol per a la seva emissió.

El ‘Story board’ és la base del treball d’animació: cada pàgina conté 3 dibuixos definitius amb els seus diàlegs i la informació codificada dels personatges, accessoris, efectes visuals, sonors, dels fons i de les transicions entre escenes.

La carta de rodatge amb les seves especificacions críptiques és una part molt important de tot el procés: moviments dels personatges, els seus diàlegs, la durada i fotogrames de cada escena, anotacions per a càmera i transicions.

L’estudi d’Animació ha de dibuixar a llapis tots els plans amb els seus diferents nivells. Us cal els models de tots els personatges, objectes i efectes a dibuixar; el ‘Story board’, els fons i les cartes de rodatge de cada escena.

Tot serà muntat en Postproducció:

Cada dibuix a llapis haurà de ser escanejat per poder ser pintat per ordinador. Cada escena es compondrà informàticament amb: el fons fix en color, el moviment dels personatges i objectes, els efectes visuals pertinents i els moviments de càmera.

Un cop programat s’edita en vídeo per posar les veus doblades, la música i els efectes de so. Finalment es prepara el ‘màster’, versió final de tot el procés, en format per a la seva emissió. Un capítol per setmana: 26 capítols, mig any.

Els departaments i equips necessaris per a la

producció d’una sèrie de dibuixos animats són:

Producció; Direcció; Guionització; Dibuix; Escàner; Disseny de Color; Pintura; 2D; 3D; Animació; Programació; Realització; Edició; So; Música; Doblatge; Rodatge; Traducció; Administració; Distribució; Promoció.

 

Hans Aiguabella[:]